Vägledning för beskärning av träd: ateg-för-steg

01 februari 2024
Lotta Alberius

editorial

Att beskära träd är en vital del av trädgårdsskötseln som inte bara gynnar träden och deras hälsa, utan även din trädgårds estetik och säkerhet. Effektiv beskärning kräver kunskap om rätt tekniker och tidpunkter för att säkerställa att träden utvecklas korrekt och förblir friska. I denna artikel går vi igenom när och hur du ska beskära dina träd, samt belyser vikten av professionell trädvård.

Varför är trädbeskärning viktig?

Ökad Trädhälsa

Beskärning innebär att man tar bort döda, skadade, eller sjuka grenar, vilket hindrar sjukdomar från att spridas. Det gör också att trädet kan lägga mer energi på att utveckla starka och friska grenar.

Säkerhet

Överhängande grenar kan utgöra en fara, speciellt under stormar. Regelbunden borttagning av riskgrenar minskar risken för skador på egendom och människor.

Trädets utseende

Korrekt beskärning kan förbättra träds strukturella integritet och estetik, vilket bidrar till en attraktivare trädgård.

Främja fruktsättning

Beskärning av fruktträd stimulerar utvecklingen av sporrar som leder till fruktsättning och kan förbättra kvaliteten och storleken på frukten.

När är rätt tid att beskära?

Tidig vår

För många träd är den bästa tiden att beskära i slutet av vintern eller tidig vår. Träden är då vilande, och den kommande vårtillväxten kan snabbt ”läka” de ställen där grenar skärs bort.

Sommarbeskärning

Att beskära vissa träd under sommaren kan moderera tillväxten eftersom det minskar mängden blad, vilket i sin tur minskar mängden föda som skickas till rötterna.

Undvik höstbeskärning

Svampar sprider sina sporer kraftigt under hösten, och sår på träden från beskärning kan lätt infekteras, vilket leder till sjukdomar.

beskärning träd

Hur man beskär träd

Innan du börjar, se till att du har rätt verktyg. Handbeskärare, grensaxar och sågar bör vara rena och vassa för att göra renare snitt som är lättare för trädet att återhämta sig ifrån.

Grundläggande tekniker

Lär dig grunderna i hur man identifierar vilka grenar som ska tas bort. Regel nummer ett är att alltid starta med de döda eller sjuka grenarna. Det är också viktigt att beskära bort grenar som korsar eller gnuggar mot varandra för att undvika skador och sjukdomar.

Beskära ungträd

Fokus för unga träd bör vara att forma trädet till rätt växtsätt. Det är viktigt att inte ta bort för mycket av trädet eftersom varje gren spelar en roll i att samla in solenergi.

Beskärning av vuxna träd

När du beskär vuxna träd, tänk på träets naturliga form. Identifiera huvudgrenarna och ta bort konkurrerande grenar för att förebygga problem i framtiden.

Risker med egen beskärning

Det är viktigt att komma ihåg att trädbeskärning kan vara farligt arbete, särskilt för höga träd eller om du inte har rätt utrustning. Felaktig beskärning kan också orsaka irreparabel skada på trädet.

Även om det är möjligt att beskära mindre träd själv, rekommenderas det att anlita professionell hjälp för större projekt eller om du är osäker på rätt teknik. Proffs har den erfarenheten och utrustningen som behövs för att göra jobbet säkert och korrekt.

Professionell beskärning med Thiboms Trädvård

Om du inte känner dig helt säker på att beskära dina träd själv, är det ofta en bättre idé att kalla på proffsen. Thiboms Trädvård är en tjänst som erbjuder beskärning träd. De har både kunskapen och utrustningen som krävs för att ge dina träd bästa möjliga vård samtidigt som de tar hänsyn till din trädgårds specifika behov.

Med Thiboms Trädvård kan du vara säker på att dina träd beskärs korrekt och säkert, vilket inte bara hjälper dina träd att trivas, utan även skyddar din egendom och säkerhet. Besök deras hemsida för mer information och för att boka en konsultation.

Fler nyheter