Tilläggsisolering i Stockholm: Ett smart sätt att spara energi och öka komforten

13 april 2024
Veronica Urena

editorial

Äger du en fastighet i Stockholm och funderar på hur du kan minska dina värmekostnader och göra din bostad mer energieffektiv? Att investera i tilläggsisolering är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att förbättra din fastighets energiprestanda. Det är inte bara en vinst för plånboken utan även för miljön och boendekomforten. I denna artikel utforskar vi fördelarna med att tilläggsisolera i Stockholm, hur processen går till och varför det är en smart investering för framtiden.

Fördelar med tilläggsisolering

Tilläggsisolering innebär att man lägger till isoleringsmaterial till de befintliga isoleringsskikten i en byggnads väggar, tak, vind eller golv. Det finns många fördelar med att förbättra isoleringen i ditt hem eller din fastighet. Först och främst kan det innebära en avsevärd minskning av värmekostnaderna eftersom god isolering hjälper till att hålla kylan ute under vintern och värmen ute under sommaren, vilket betyder att din värmekälla behöver användas mindre.

En annan viktig fördel är att tilläggsisolering bidrar till en jämnare temperatur i byggnaden, vilket ökar boendekomforten. Dessutom bidrar det till ett bättre inomhusklimat, eftersom det minskar risken för fuktskador samt mögel- och svampbildning som kan uppstå i dåligt isolerade konstruktioner.

Material och metoder

Det finns flera olika material att välja mellan när det kommer till tilläggsisolering, däribland mineralull, cellplast, och lösull. Alla har sina unika egenskaper och användningsområden. Exempelvis är mineralull (som glasull och stenull) brandsäkert och bra på att dämpa ljud, medan lösull är lätt att blåsa in i svåråtkomliga utrymmen.

Det finns också olika metoder för att genomföra tilläggsisolering beroende på vilka delar av byggnaden som ska isoleras. Vindisolering är en av de mest populära formerna av tilläggsisolering i Stockholm, eftersom många äldre fastigheter har otillräcklig isolering på vinden, vilket kan leda till stora värmeförluster. En annan vanlig metod är att blåsa in lösull i väggar genom borrade hål, vilket är en relativt snabb och effektiv process.

tilläggsisolering Stockholm

Kostnad och energibesparing

Investeringen i tilläggsisolering betalar sig ofta över tid genom minskade värmekostnader. Kostnaden för att tilläggsisolera kan variera beroende på fastighetens storlek, det valda materialet och arbetskostnaderna. Generellt sett, genom att tilläggsisolera kan du minska din energiförbrukning med mellan 5 till 30 procent, beroende på hur väl isoleringen har utförts och byggnadens förutsättningar.

Det är också viktigt att notera att det ibland finns möjlighet att ansöka om statligt stöd, såsom ROT-avdrag, vid energibesparande åtgärder som tilläggsisolering. Detta kan ytterligare sänka den initiala kostnaden och göra investeringen ännu mer kostnadseffektiv.

Om du överväger tilläggsisolering bör du välja ett pålitligt och erfaret företag som kan erbjuda expertis och kvalitetsarbete. I Stockholm finns det många aktörer, men det är viktigt att göra en klok urvalsprocess.

Läs mer om tilläggsisolering Stockholm!

Fler nyheter