Styrd borrning – Nyckeln till ett effektivt och flexibelt markarbete

19 juni 2024
Renate Degerth

editorial

Styrd borrning, även känd som Directional Drilling eller HDD (Horizontal Directional Drilling), är en modern och effektiv metod för att installera underjordiska rörledningar och ledningar utan behovet av öppna schakt. Genom denna process kan grundvatten, infrastruktur och landskapet störas minimalt, vilket bidrar till hållbart byggande och minimerad miljöpåverkan. Inom infrastrukturprojekt såsom kommunikationskablar, värmeslingor och avloppssystem har styrd borrning förändrat förutsättningarna markant för hur sådana projekter genomförs. Särskilt när det kommer till arbete i tätbebyggda områden eller på platser där traditionella grävningsmetoder är opraktiska eller förbjudna, har tekniken blivit ovärderlig.

Uppbyggnad och gunktion

Styrd borrning sker i flera steg. Först skapas ett pilotborrhål i önskad trajekt under marken, väglett av en detaljerad plan och avancerad sensorutrustning. Detta styrbara huvud på borrutrustningen tillåter maskinoperatören att navigera medan en realtidslokaliseringsteknik ger precision. Därefter sker en upprymning av hålet för att skapa utrymme nog för de rör eller kablar som ska installeras. Den sista stapeln innebär själva installationen av rörledningen, som dras genom det förberedda hålet.

Denna teknik kräver dock hög kompetens och noggrannhet till alla delar – från förberedelserna, själva borrningen, ända till eftersyn och färdigställande. Element som jordens beskaffenhet, andra befintliga installationer i marken samt miljön i stort spelar alla en roll för hur projektet ska planeras och genomföras.

Fördelar med styrd borrning

Skonsam mot miljön

Till skillnad från traditionella grävmetoder, som är invasiva och kan ge omfattande landskapsskador, erbjuder styrd borrning en väsentligt lägre miljöpåverkan. Detta inkluderar minskad risk för att rubba jordarter, grundvatten och lokal flora och fauna. När det är viktigt att bevara känsliga omgivningar, som parker, naturreservat eller historiska platser, är HDD den föredragna tekniken.

Effektivitet och säkerhet

HDD kan ofta genomföras snabbare än öppna schakter tack vare minskad beredning och återställningsarbete. Dessutom gör den styra styrningstekniken den till en optimal lösning för stadsområden där rör och kablar behöver trängas igenom bland befintlig infrastruktur. Vidare förbättras arbetsmiljön för de inblandade då kullerstensgrävningar och dylika arbetsmiljörisker kan minimeras.

Tids- och kostnadseffektiv

Projekt som nyttjar metodiken kan ofta genomföras inom kortare tid och därmed minska arbetskostnader. Eftersom metodiken i många fall möjliggör en snabbare återställning av området där arbebet utförts, kan även de lägre efterarbetena innebära reducerade kostnader för projektet som helhet.

image

Användningsområden och utmaningar

Styrd borrning är inte endast begränsad till läggning av rörledningar. Användandet sträcker sig över telekommunikationskablar, vatten- och avloppssystem, gas och oljeledningar samt elektricitet. Vidare kan tekniken även användas för miljöundersökningar där det krävs provtagningar utan större inverkan på ytan.

Trots de många fördelarna utmanas de som arbetar med styrd borrning av behovet att noggrant forutse jordlager, eventuella föroreningar och andra pre-existerande infrastrukturella hinder. GPS och andra ledningssystem spelar en viktig roll i att möjliggöra en lyckad genomförande av borrningsprocessen.

Expertrekommendation

För att ta tillvara på fördelarna hos styrd borrning krävs experterfarenhet och tillgång till moderna maskiner och utrustningar. Det är här företag som BCT AB kommer in i bilden. Som experter inom mark och anläggningsarbete och med spetskompetens inom styrd borrning, erbjuder de tjänster som säkerställer en hög precision och kvalitet på resultatet av borrningsarbeten. Browse https://www.bctab.se/ för att lära dig mer om hur styrd borrning kan optimera just ditt nästa infrastrukturprojekt och hur du kan dra nytta av BCT AB’s omfattande tjänsteutbud.

Fler nyheter