Så fungerar relining som metod för rörförnyelse

22 januari 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

Relining är en teknik som skapar nya livslängder för gamla rörledningar. Istället för att byta ut hela rörsystemet, vilket ofta är både kostsamt och tidskrävande, möjliggör relining att reparera och förstärka befintliga rör inifrån. Denna innovativa lösning är en välsignelse för fastighetsägare som vill undvika stora renoveringsprojekt och de störningar de medför.

Vad är relining och hur fungerar det?

Relining är en metod att renovera avloppsrör och ledningsnät genom att installera en ny rörstruktur inuti de befintliga rören. Processen börjar med att rörsystemet rengörs noggrant, ofta med högtrycksspolning och/eller fräsning för att avlägsna avlagringar och blockeringar. Efter rengöringen inspekteras rören med kamera för att få en tydlig bild av deras skick och för att identifiera de delar som behöver repareras. När rören är förberedda införs en speciell liner, ofta en slags känslig hylsa som är täckt med en härdande harts. Denna liner placeras inne i det befintliga röret och blåses upp eller dras på plats för att passa mot rörets väggar. När hartsen härdats, vilket kan ske genom värme eller UV-ljus, bildar den en slät och hållbar yta som är tät och resistens mot ytterligare korrosion och skador.

relining

Fördelar med relining jämfört med traditionella metoder

En av de största fördelarna med relining jämfört med traditionella metoder är att det är mycket mindre ingripande. Eftersom metoden till största del sker inuti rören, slipper man gräva upp golv, trädgårdar eller gator. Detta gör att reliningstekniken inte bara är tidseffektiv, utan också minimerar störningar för de som bor eller arbetar i fastigheten. Dessutom är relining en kostnadseffektiv lösning på lång sikt. Eftersom rören får ny styrka och hållbarhet kan de hålla i många år framöver utan behov av ytterligare reparationer. Det sammanlagda arbetet med relining är också ofta snabbare än ett komplett rörbyte, vilket innebär att arbetskostnaden kan hållas nere. En annan framträdande fördel är miljöaspekten. Relining minskar behovet av nya material och den mängd avfall som uppstår vid ett traditionellt rörbyte, vilket gör det till ett mer hållbart alternativ för rörförnyelse.

Vilka typer av rör kan renoveras med relining?

Relining kan användas på en mängd olika rörtyper och storlekar, inklusive avloppsrör i fastigheter, stormvatten- och dagvattenledningar och industriella rörledningar. Metoden är lämplig för såväl horisontella som vertikala rörsträckor och kan utföras på material såsom betong, stål, gjutjärn och plast. Dessutom kan relining användas för att reparera rör med komplexa former, såsom böjar och grenar, vilket gör tekniken mycket flexibel.

Fler nyheter