Relining – ett smart sätt att renovera avloppsrören

12 mars 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

Relining har revolutionerat sättet som vi tänker på renovering av avlopps- och vattenledningar i våra fastigheter. För att behålla en byggnads funktion och struktur är det viktigt att sköta underhållet av dessa livsviktiga system. Genom relining kan detta underhåll utföras utan de stora ingrepp som traditionella metoder kräver. I den här artikeln utforskar vi alla aspekter av relining från dess fördelar och process, till när du bör överväga att använda dig av denna metod.

Vad är relining?

Relining är en metod för att reparera skadade avloppsrör genom att skapa en ”rör-i-rör”-lösning. Detta innebär att en ny rörstruktur appliceras inuti de befintliga rören utan att gräva upp dem. Metoden är tidsbesparande och kostnadseffektiv och innebär vanligtvis minimala störningar för de boende eller verksamheterna som pågår i fastigheten. Relining passar för såväl stora som små ledningsnät och kan användas i bostäder, kommersiella fastigheter och offentliga byggnader.

Fördelar med relining

Mindre intrång och störningar

En av de största fördelarna med relining är att det innebär betydligt mindre intrång än att gräva upp och byta ut gamla rör. Eftersom arbete främst sker inuti de befintliga ledningarna, slipper fastighetsägare den olägenhet och det trassel som kommer med traditionell rörrenovering.

Kostnadseffektivitet

Kostnadsbesparingar är en annan betydande fördel. Genom att undvika grävning minskar arbetskostnaderna och tiden som krävs för att genomföra renoveringen avsevärt. Detta leder till lägre totala renoveringskostnader.

relining

Långvarigt skydd och hållbarhet

Relining resulterar i rör av hög kvalitet som är resistenta mot korrosion och rotintrång, vilket förlänger systemets livslängd. Det nya röret som skapas inuti det gamla är tätt, slitstarkt och kan ha en förväntad livslängd på upp till 50 år.

Reliningprocessen

Initial bedömning

Processen för relining börjar med en noggrann inspektion av de befintliga rören. Denna undersökning, ofta genomförd med avancerad kamerateknik, ger en klar bild av rörsystemets skick och omfattningen av de skador som finns.

Rengöring och förberedelse

Innan det nya röret kan installeras måste det befintliga rörsystemet rengöras grundligt. Det handlar om att ta bort alla blockeringar, ansamlingar och avlagringar som kan hindra adhesionen av det nya materialet.

Införande av liner

Därefter införs den nya linern oftast en flexibel och tålig hartsimpregnerad strumpa i det befintliga röret. När linern är på plats expanderas den för att passa mot rörets inre ytor, oftast med hjälp av lufttryck eller vatten.

Härdbildning

Den sista delen av installationsprocessen är när linern får härda. Detta kan ske antingen genom UV-ljus, ånga eller omgivande temperatur, beroende på det specifika harts som används. När härdbildningsprocessen är avslutad är rören som nya igen och klara att användas.

När du bör överväga relining

Relining är ett utmärkt alternativ när rörsystemet visar tecken på slitage, som läckor, korrosion eller blockeringar. Det är också en lämplig metod för att förebygga framtida problem om rörsystemet har en känd svaghet som kan leda till skador. Fastighetsägare som vill uppgradera sitt rörsystem utan att utföra stora och dyra renoveringar bör också överväga relining. Fastigheter som är särskilt känsliga för störningar, till exempel sjukhus, skolor och affärscentra, kan dra stor nytta av relining då metoden minimerar verksamhetens avbrott. Slutligen är relining ett grönt alternativ som reducerar behovet av nyproduktion av material, vilket bidrar till ett hållbarare samhälle.

Fler nyheter