Byta syll i Skåne – en vägledare för husägare

22 januari 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

Att byta syll i en bostad kan vara en omfattande process, men samtidigt en nödvändig åtgärd för att säkerställa husets strukturella integritet. I Skåne, liksom i resten av Sverige, är det inte ovanligt att äldre hus behöver genomgå denna typ av renovering. Nedan tar vi en titt på vad processen att byta syll i Skåne innebär, hur man känner igen tecknen på att en syll behöver bytas, och vikten av att anlita rätt hjälp för jobbet.

Vad är en syll och varför behöver den bytas?

En syll är en grundläggande del av en byggnads stomme. Den utgör grunden som husets väggar står på och överför lasten från konstruktionen till grunden. Över tid kan en syll bli skadad på grund av fukt, insektangrepp, röta eller andra faktorer som bidrar till att träet bryts ner. Detta kan i sin tur leda till allvarliga strukturella problem, inklusive risk för att väggarna blir instabila. Problemet är särskilt vanligt i Skåne och andra delar av Sverige där klimatet med sina varierande årstider kan vara tufft mot träkonstruktioner. Om du misstänker att din bostads syll har skadats är det viktigt att snabbt agera för att förhindra ytterligare skador.

Byta syll i Skåne

Tecken på att syllen behöver bytas

Innan man påbörjar projektet att byta en syll, är det viktigt att känna igen tecknen på att den är skadad och behöver åtgärdas. Här är några vanliga indikationer:

  • Mjukt trä: Om du kan trycka in en skruvmejsel eller något liknande i trät utan större motstånd, kan det tyda på röta.
  • Synlig skada: Sprickor, svampangrepp eller synliga spår av insekter är alla tecken på att träet är i dåligt skick.
  • Ojämna golv eller väggar: Om golvet känns ojämnt när du går på det eller om en vägg lutar, kan det vara ett tecken på att syllen har gett vika.
  • Dörrar och fönster som kärvar: När en syllbuken påverkas kan hela husets struktur förändras, vilket i sin tur kan göra att dörrar och fönster inte fungerar som de ska.

Om du observerar något av dessa tecken är det viktigt att kontakta en expert för en närmare undersökning.

Processen att byta syll i Skåne

Bytet av en syll är en process som kräver kunskap och noggrannhet. Här är de grundläggande stegen:

1. Diagnostik: En expert kommer först att genomföra en grundlig undersökning för att bedöma skadans omfattning och planera det bästa sättet att åtgärda den.

2. Förberedelse: Innan arbetet påbörjas, säkras huset med stöd så att det inte riskerar att rasa samman när den skadade syllen tas bort.

3. Borttagning: När allt är säkert avlägsnas trä- eller betongdelar som är skadade.

4. Ersättning: En ny syll monteras, vilket kan innebära extra arbete såsom att förstärka eller gjuta en ny grunddel om det är nödvändigt.

5. Avslutande arbeten: Efter att den nya syllen är på plats återställs väggarna och eventuella andra strukturer som har påverkats av arbetet.

Fler nyheter