Brandtätning i Skåne – viktigt för säkerheten i byggnader

01 februari 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

Brandtätning är en avgörande aspekt av brandskyddet i byggnader och anläggningar. I Skåne, en region som omfattar en variation av både historiska byggnader och moderna konstruktioner, är behovet av säker och effektiv brandtätning mer relevant än någonsin. I denna artikel kommer vi att utforska vikten av brandtätning i Skåne, vilka lösningar som finns tillgängliga, och hur professionella tjänster kan säkerställa att din fastighet uppfyller alla regler och standarder.

Vad är brandtätning och varför är det viktigt?

Brandtätning är den process varigenom öppningar och genomföringar i väggar, golv och tak försluts för att förhindra spridningen av eld, rök och giftiga gaser under en brand. Det är en kritisk del av byggnadens passiva brandskyddssystem vilket hjälper till att skydda liv, bevara egendom och tillåta en säkrare evakuering. I händelse av brand fungerar brandtätade zoner som en barriär som begränsar eldens framfart, vilket ger brandkåren mer tid att bekämpa elden och minskar risken för kollaps av strukturen. Utan adekvat brandtätning kan eld snabbt sprida sig genom dessa öppningar och skapa farliga situationer för byggnadens invånare samt öka skadorna på fastigheten.

Brandtätning i Skåne

Lagstiftning och standarder i Skåne

För att säkerställa att brandtätning i Skåne upprätthåller en hög standard styrs arbetet av strikt lagstiftning och standarder. I Sverige inklusive Skåne måste alla nybyggnationer och ombyggnationer uppfylla Boverkets byggregler (BBR), som fastställer kraven på brandskydd. Dessa regler specificerar att alla genomföringar och fogar i brandklassade konstruktioner måste brandtätas för att förhindra spridning av brand och rök. Det är avgörande att följa dessa regler inte bara för att uppfylla lagkraven utan också för att försäkra att byggnaden är så säker som möjligt för dess användare. Professionella tjänster inom brandtätning kan hjälpa till att säkerställa att ert brandskydd är i linje med dessa standarder och ge er frid i sinnet att ni har gjort allt för att skydda ert fastighetsvärde och de som nyttjar byggnaden.

Professionella brandtätningstjänster

Att utföra brandtätning kräver fackmässig kunskap och precision. Det är därför det är så viktigt att anlita en professionell tjänsteleverantör som har den nödvändiga erfarenheten och expertisen för att utföra arbetet korrekt. Specialister inom brandtätning kommer att använda sig av ett sortiment av produkter och tekniker, såsom brandskyddsfärger, tätningsmassor, brandspjäll och brandsäkra genomföringar. En noggrann bedömning genomförs först för att identifiera alla kritiska områden i byggnaden som kan behöva tätas. Därefter väljer man rätt material och tekniker för den specifika applikationen. Arbetet slutkontrolleras oftast med en inspektion för att garantera att tätningen uppfyller alla regler och normer för brandsäkerhet. Erfarna tekniker är också uppdaterade med de senaste innovationerna inom brandskyddsvärlden, vilket innebär att de kan erbjuda de mest effektiva och hållbara lösningarna för ditt projekt.

Fler nyheter